Zpět na Články a publikace

Erektilní dysfunkce

Autor článku: MUDr. Jana Spilková
Podle posledních statistických údajů víme, že poruchou erekce trpí více než 100 milionů mužů na světě a v České republice 500 – 800 tisíc mužů. Určitou poruchu přiznal v průzkumné akci každý druhý muž ve věku 35 – 65 let. K lékaři však přijde hledat pomoc pouze desetina z nich!

Definice erektilní dysfunkce

Neschopnost dosažení a udržení dostatečně dlouhé a rigidní erekce k uspokojivé sexuální aktivitě. Sexuální dysfunkce výrazně ovlivňuje kvalitu života a poškozuje partnerské vztahy.

Příčiny erektilních dysfunkcí dělíme na:

* organické – dochází k nim v důsledku cévních, nervových a endokrinních příčin, na anatomickém podkladě, event. po operaci např. radikální prostatektomie pro nádorové onemocnění, cystektomie apod.
* psychogenní – jsou způsobeny centrální inhibicí erektilních mechanismů bez přítomnosti jakékoliv somatické poruchy
* smíšené – kombinace organických a psychogenních příčin
* medikamentozně indukované – způsobené užíváním léků (antihypertenziva, diuretika, psychofarmaka, antiepileptika, apod.)

Erektilní dysfunkce mohou mít původ psychogenní, cévní, neurogenní, hormonální, myogenní či kombinovaný.

Vaskulogenní příčina bývá u aterosklerozy, ischemické choroby srdeční, poranění cév, neurogenní – např. u M. Parkinson, M. Alzheimer, u nádorů mozku, u traumatického porušení míchy, příčinou může být ledvinová nedostatečnost, hormonální ED je porucha na ose hypotalamus – hypofýza – varlata.

Příkladem kombinovaného postižení je diabetes mellitus.

Průzkum mezi pacienty, kteří navštívili lékaře:
8 z 10 mužů uvedlo, že by byli rádi, kdyby jejich praktický lékař zahájil rozhovor o ED v rámci běžné návštěvy.

Erektilní dysfunkce může být spojena:
* s úzkostí a depresí,
* s poklesem sebeúcty,
* s negativním dopadem na mezilidské vztahy.

Screening ED může rovněž odhalit dosud nediagnostikovaná onemocnění nebo být ukazatelem jejich progrese:
* diabetes,
* hypertenze,
* dyslipidemie a kardiovaskulární
onemocnění,
* některé malignity.

Téměř u 70% pacientů s angiograficky prokázaným postižením koronárních tepen se ED může objevit PŘED anginózními příznaky.

Průměrná doba mezi začátkem ED a objevením se postižení koronárních tepen (ve 40% AIM, v 60% stabilní a nestabilní angina pectoris) byla u těchto pacientů 38,8 měsíců!

ED může předcházet infarkt myokardu u 64% pacientů a může být přítomná u 57% pacientů před provedením koronárního bypassu.

Po vyloučení organických příčin musíme sledovat psychogenní faktory. Zde bývá vhodná spolupráce se současným partnerem.

Sex patří k životu a partneři by se tudíž neměli smířit s tím, co často slyším v ordinaci: „rozumíme si, máme se rádi, ale k pohlavnímu styku nedochází…“, „žijeme ve stressu, není čas…“ Oběma partnerům to více či méně vadí, následné reakce jsou velmi různé. Může se objevit sebeobviňování, vzájemné obviňování, ostych o těchto problémech hovořit, následně rezignace, nezájem.

Nedostatečná komunikace mezi partnery, mezi pacientem a lékařem vede k dalšímu zablokování.

Prevalence podle věku:
Byl zjištěn těsný vztah mezi rostoucím věkem a výskytem ED:

* 39% u mužů po 40. roce věku,
* 48% u mužů po 50. roce,
* 57% u mužů po 60. roce,
* 67% u mužů po 70. roce.

Nejvýznamnější rizikové faktory pro ED:

* zvyšující se věk
* narůstající tělesná hmotnost
* benigní hyperplazie prostaty
* hypertenze
* chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc
* kouření
* diabetes mellitus

Diagnostická a terapeutická strategie směřuje k tomu, určit příčinu a následně příčinnou léčbu, pokud je to možné.

Pacient přichází pro subjektivní potíže sexuální, i pro celkové zdravotní obtíže, které mohou souviset s poklesem mužského pohlavního hormonu – testosteronu. Z laboratorních nálezů při vyšetření krevního obrazu, biochemického vyšetření, hormonálního vyšetření, můžeme zjistit počínající onemocnění, o kterém pacient ještě neví.

Proto je třeba před zahájením léčby učinit: důkladná anamnéza, klinické vyšetření, laboratorní vyšetření.

Terapii lez orientačně rozdělit do čtyř strategických linií:

1. psychologicko – sexuologická podpora, symptomaticky a kauzálně orientovaná léčba perorální (např. Viagra…)
2. injekční terapie, podtlakové erekční přístroje
3. cévní operace, penilní implantáty
4. párová terapie

Není třeba ostýchat se svěřit se svými problémy, určitě nejste jediný, koho něco podobného trápí. Je to patrné z údajů na počátku článku.

Nepodléhejte statistickým údajům o četnosti pohlavních styků nebo udávaným rozměrům velikosti pohlavních orgánů v nejrůznějších časopisech, nezkoušejte „zázračné metody“.

Sexuologické vyšetření vám může pomoci zjistit, jaký je váš zdravotní stav a eventuálně vás může ochránit před vydáváním nákladů na „přírodní afrodiziaka“ i za různé potravinové doplňky.